• Välkommen om Ni går i sälj- eller köpartankar.
  • Nyligen uppförd 1½ plans villa, 7 rok, 220 m² + 12 m² biyta med högt och fritt läge. Utsikt över ett böljande landskap med mulbetade ängar samt Båven. Ekonomibyggnader. Sjötomt med ängs- och betesmark 3,4 ha varav 1,6 ha vatten. Något kuperat ner mot stranden med egen bad- och båtbrygga.
  • BO GRATIS I "MÖJLIGHETERNAS" HUS.
    Ett stilfullt och behagligt boende med goda hyresintäkter. Eller ett blivande hantverkscentrum med B&B och sommarcafé i trädgården, produktion och försäljning av allehanda konsthantverk eller annat? Köparen avgör.