• Välkommen om Ni går i sälj- eller köpartankar.
  • Nyligen uppförd 1½ plans villa, 7 rok, 220 m² + 12 m² biyta med högt och fritt läge. Utsikt över ett böljande landskap med mulbetade ängar samt Båven. Ekonomibyggnader. Sjötomt med ängs- och betesmark 3,4 ha varav 1,6 ha vatten. Något kuperat ner mot stranden med egen bad- och båtbrygga.
  • Mycket välskött hyreshus med centralt läget i Vimmerby, Sevedegatan 41 A-B - Norrtullsgatan 2.
    Totalt 2 511 kvm bostäder och lokaler. Hyresintäkter ca 2 mkr och med ett årligt driftnetto om ca 1,5 mkr.